Guild Summary
1
 
Characters
Level 100
Level 100 Frost Arcane
Level 49
Level 100 Elemental Restoration
Level 100
Level 22
Level 85
Level 100
Level 90 Restoration Enhancement
Level 100
Level 110
Level 95 Arms Protection
Level 102
Level 85 Balance
Level 110
Level 100
Level 110
Level 100
Level 100
Level 100
Level 85
Level 110 Guardian Feral
Level 100
Level 100